Juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt

Detailsalg fra Skovfogedstedet ved Aggersvold Savværk.

  • Nordmannsgran og Rødgran juletræer.
  • Der mulighed for ”fæld selv”.
  • Pyntegrønt: Nobilis, Nordmanns gran + diverse + kranse.

      
    Åbningstider 2017, hverdage og weekend:

Dage: Datoer: Betjening:
Alle dage 13. - 17. nov. Selvbetjening
Lørdag/søndag 18. - 19. nov. Kl. 10-16
Mandag - Fredag 20. - 24. nov. Selvbetjening
Lørdag/søndag 25. - 26. nov. Kl. 10-16
Mandag - Fredag 27. nov. - 1. dec. Selvbetjening
Lørdag/søndag 2. - 3. dec. Kl. 10-16
Mandag - Fredag 4. - 8. dec. Selvbetjening
Alle dage 9. - 23. dec. Kl. 10-16