Færdselsregler i skoven

Adgangsregler i Aggersvold skov (privat skov):

Adgangsregler i private skoveI private skove må man:

  • være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang
  • kun gå på veje og stier - undtagen stier der kun er trampet
  • ikke skære eller klippe noget af træerne
  • samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste - men kun hvad man kan nå fra vej og sti
  • kun ride efter nærmere aftale med ejeren.
  • cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden.
  • holde hunden i snor. Kun i de særlige hundeskove må den løbe frit
  • aldrig grave planter op.
  • Mange typer af arrangementer kræver tilladelse.
  • Spørg derfor hellere skovejeren en gang for meget end for lidt.

Læs mere i tolkningen af reglerne i adgangsvejledningen på Naturstyrelsens hjemmeside.