Savet/kløvet brænde

Tørt, kløvet brænde kan afhentes på savværket.
Klar til fyrring vintersæsonen 2018/19.

Træart
Pris ekskl. moms/rm
Pris inkl. moms/rm
Bøg

460 kr.

575 kr.

Ask

420 kr.

525 kr.