Savet/kløvet brænde

Savet/kløvet brænde

Kontakt os for de gældende dagspriser på savvaerk@aggersvold.net eller tlf.: 59 27 60 63.

 

Træart
Bøg
Ask