Brændværdier

Brændværdier

Nedenfor kan du læse om træets brændværdi.

Træarternes egenskaber:

Træart

Rumtæthed
(kg tørstof/m3)

Kløvelighed

Ask

570

3

Birk

540

4

Bjergfyr

490

4

Bøg

580

3

Eg

570

2

EL

440

2

Elm

565

4

Grand/poppel

 370

 1

Lind

 420

 2

Pil

 460

 2

Skovfyr

 430

 2

Ær (=Ahorn

 500

 3

Rumtætheden kan svinge 10-20 % til hver side.

Kløveligheden er angivet på en skala, hvor:

1= meget let kløveligt,
2= let kløveligt,
3=svært kløveligt,
4= meget svært kløveligt.