Færdselsregler i skoven

Adgangsregler i Aggersvold Skov (privat skov):

I private skove må du:
- være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang
- kun gå på veje og stier - undtagen stier der kun er trampet
- ikke skære eller klippe noget af træerne
- samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste - men kun hvad dukan nå fra vej og sti
- kun ride efter nærmere aftale med ejeren
- cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden
- holde hunden i snor. Kun i de særlige hundeskove må den løbe frit (nærmeste hundeskov: Jyderups hundeskov i Dyremoseskoven. Adresse: Sølyst Skovvej, 4450 Jyderup (GPS: 55.6630696,  11.3941005)
- aldrig grave planter op
- mange typer af arrangementer kræver tilladelse
- spørg derfor hellere skovejeren en gang for meget end for lidt (Skovfoged Thorkild Wisbech, tlf.: 21 43 02 62, tw@aggersvold.net)

Læs mere i tolkningen af reglerne i adgangsvejledningen på Naturstyrelsens hjemmeside.