Bøg

Bøg

Vidste du...?
At et stort bøgetræ suger 125 liter vand op på et døgn.
At i vikingetiden kaldte man bøg for bog. Når vikingerne skulle skrive noget, lavede de en stav af bøgetræ og snittede runer ind i den. Og fordi bøg hed bog, så kom sådan en bøgestav til at hedde en bogstav. Sådan fik bogstaverne deres navn.

Udbredelse
Bøgens naturlige udbredelse er store dele af Europa med Centraleuropa som centrum. Bøgen vokser ikke meget længere nordpå end Danmark. Bøgetræet indvandrede til Danmark omkring 1500 år f. Kr. Det blev først rigtigt udbredt i jernalderen og i vikingetiden (ca. 500 f.Kr. – 1000 år e. Kr.). I dag er bøg det mest almindelige løvtræ i Danmark. Den er udbredt over hele landet – især på Sjæl-land, Fyn og i det østlige Jylland. I alt vokser den på omkring 80.000 ha, hvilket svarer til 16 % af det samlede skovareal. I Klinteskoven på Møn ses bøge i alle aldre – fra nyspirede til 400 år gamle. De ældste i Danmark.

Udseende
Bøg bliver op til 40 meter højt, men de fleste steder er 25 til 30 meter normalt. Stammediameteren kan blive op til to meter. Bøgetræets form er afhængig af, hvordan det er blevet dyrket. Står et bø-getræ frit, vil det få masser af lys. Derfor udvikler det en kort tyk stamme, der forgrener sig langt nede, og det får en vældig krone. Vokser et bøgetræ inde imellem en masse andre bøgetræer, vil det kun få lys ovenfra. Derfor vil sidegrenene blive tyndere, stammen bliver slank, og kronen sidder højt oppe.
De fleste bøgetræer har grå, tynd og glat bark. Kun meget gamle træer kan udvikle tyk skorpebark.
Voksested
Bøgetræet vokser bedst på en næringsrig skovbund, der ikke er for fugtig. Bøgen trives dårligt på stiv lerjord.

Levevis
Bøgen springer ud og blomstrer i begyndelsen af maj. Visse år sætter bøgen ekstra mange frugter (bog). Disse år kaldes oldenår. Det sker typisk, hvis den forrige sommer har været varm og tør.
Bøg kan blive op til 350 år gammel.

Anvendelse
Bøgetræets ved er tæt, tungt, stift, sejt og hårdt. Når træet lige er fældet, har veddet en lys hvidgul farve. Når veddet har ligget et stykke tid, bliver det mere rødligt.
Bøgens styrke og ensartethed gør, at bøgetræ bruges til alt muligt. Den mest værdifulde anvendelse er til møbler. Derudover bliver der brugt store mængder til parketgulve. Ellers bliver den brugt til alle mulige ting som køkkenborde, bundgarnspæle, legetøj, ispinde og træsko. De tynde stykker bøgetræ og træ med mange knaster eller lignende og affaldstræ fra møbelproduktion bruges til brænde.
Tidligere anvendtes betydelige mængder bøg til jernbanesveller.