Douglas

Douglas

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii) har rødlig kerne med indlejrede kernestoffer og harpiks. Kerneandelen er betydelig, men mindre end hos lærk. Ved opskæring af produkter af rent kerneved er udnyttelsesgraden derfor moderat. Kerneved af douglasgran har ringe permeabilitet, splintved moderat.

Varigheden i jord er ligesom lærk moderat til ringe afhængig af træets kvalitet. Erfaringsmæssigt ikke mere end 10 år for hurtigtvokset træ. Uden jordkontakt, men uden anden konstruktiv beskyttelse har douglasgran en formodet varighed på mere end 20 år. Ved forsøg har den endog vist en gennemsnitlig levetid på mere end 30 år.

Douglasgran har typisk store, levende knaster koncentreret omkring grenkransene. I klar modsætning til lærk har douglasgran hverken vækstspændinger eller snoet vækst og er meget formstabil. Kombineret med en høj grad af stivhed, gør det træet ideelt til store dimensioner i bærende konstruktioner. Stivhed, hårdhed og stabilitet gør den desuden velegnet som terrasseplanker og beklædning. Ved sømning flækker douglasgran let på grund af sin hårdhed og rette fiberforløb. Sørg derfor for montering i god afstand til endetræ.

Douglasgran anbefales til bærende konstruktion, terrasse og beklædning. Udbuddet af douglasgran er lidt mindre end for gran og lærk. Det skyldes dels at der ikke importeres douglasgran i nogen særlig grad, dels at douglasgran ikke som lærk har været kendt og efterspurgt. Tilgængeligheden af træ fra de danske skove er stort set den samme for lærk og douglasgran.