Eg

Eg

Eg (Quercus robur og Q. petrea) er mørkkernet løvtræ med stor kerneandel. Egens store vandtransporterende kar er blokerede i kerneveddet, og kernestoffer hæmmer desuden vandoptag og nedbrydning. Kerneved af eg har derfor meget begrænset permeabilitet. Splintved opfugtes derimod hurtigt og angribes hurtigt af svampe.

Varigheden af eg i jordkontakt er god svarende til en gennemsnitlig levetid på 15-25 år. Over jord, f.eks. på stolpesko, men uden anden konstruktiv beskyttelse har egen ved forsøg vist en varighed på mere end 30 år. Eg svinder og bulner forholdsvis meget ved skiftende luftfugtighed. Hvis et emne af eg desuden har mange knaster forringes dets fugtstabilitet. Veddet er tungt og stærkt og derfor velegnet til bærende konstruktioner. Det er desuden meget hårdt og slidstærkt. Eg misfarves kraftigt (sortfarves) ved brug af jernsøm der korroderes af veddets kernestoffer.

Eg anbefales til bærende konstruktion i og over jord og til belægninger på f.eks. terrasser.

Eg opskæres typisk i planker eller stolper. På grund af den store kerneandel kan stolperne skæres tæt på stokkens yderkant, og brædder af eg er derfor ikke særlig almindelige, men de findes. Eg forhandles hos omkring halvdelen af de adspurgte savværker og hos en del specialforhandlere. Tilgængeligheden
af dansk eg er ikke ubetydelig.