Gran

Gran

Gran (Picea abies) har ikke synlig kerne og heller ikke kernestoffer. Til gengæld er veddet, både splint og kerne, efter tørring meget lukket og opfugtes derfor kun langsomt. Midlertidlig vandpåvirkning fra nedbør og andet optages derfor kun i ringe grad. Har træet mulighed for at tørre, bevares et jævnt, lavt vandindhold og træet bevares sundt. Gran tåler ikke varig opfugtning som f.eks. jordkontakt og bør beskyttes konstruktivt. Gran er eneste undtagelse fra reglen om at kun kerneved bør anvendes.

Over jord, men uden konstruktiv beskyttelse har gran dokumenteret, gennemsnitlig varighed på mere end 10 år. God konstruktiv beskyttelse vil give betydeligt længere holdbarhed. Gran har mange små knaster i og mellem grenkranse (perleknaster). Afhængig af bræddernes tykkelse, kan sidebrædder af gran have døde knaster der kan falde ud af træet og efterlade huller.

Gran har gode styrkeegenskaber og egner sig godt til tør, bærende konstruktion. Veddet er let og blødt hvilket gør det nemt at arbejde med selv om knaster dog kan volde problemer. Rødgran hører ikke til blandt de mest fugtstabile træarter. Det er derfor vigtigt at montere brædder og lignende så de kan svinde og bulne uden at flække.

Gran anbefales til bærende, tør konstruktion og beskyttet beklædning. Gran udbydes bredt og i store mængder. Typisk opskæres gran dog i tømmer (midten) og brædder (siderne) hvorfor fuldkantede brædder ofte må skæres på bestilling. Tilgængeligheden
af gran fra de danske skove er stor og der importeres desuden en del.